Oferta

Odpowiednio prowadzone sprawy księgowe firmy są w stanie skutecznie zoptymalizować, a tym samym obniżyć koszty związane z prowadzeniem działalności. Dobór takich rozwiązań podatkowych, które zapewnią możliwie najniższe, zgodne z prawem obciążenia  podatkowe oraz dobranie optymalnej formy opodatkowania do rodzaju prowadzonej przez Państwa działalności pozwoli zaoszczędzić twoje pieniądze i czas.

ZAKRES USŁUG:
– pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
– prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
– ewidencja ryczałtowa
– ewidencja Vat
– sporządzenie wniosków i deklaracji do US, ZUS i GUS
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
– prowadzenie spraw płacowych i kadrowych
– wypełnianie zeznań rocznych
– sporządzenie sprawozdań finansowych
– porządkowanie akt osobowych pracowników pod kątem PIP
– pomoc przy sporządzeniu wniosków m.in. bank, Urząd Pracy

W naszej ofercie znajdą Państwo także przeprowadzenie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem wymaganej dokumentacji oraz przekazanie jej odpowiednim instytucjom.

Back to Top